Əmək miqrasiyası dünyada niyə geniş yayılıb ? -FOTO

 

Miqrasiya, ən azından Atlantik qul ticarəti və kəndlərdə yaşayan yoxsulların şəhərləri doldurması və İngiltərədə və digər Avropa ölkələrində sənayenin artan işçi ehtiyacını artırması üçün müasir tarixini formalaşdırdı (Casas-Cortes et al 2015). ). 1820-ci ildən sonrakı əsrdə təxminən 60 milyon avropalı Yeni Dünya adlandırdıqları əraziyə getdilər.

HTML tutorial

Atlantik üzərindəki bu hərəkətlər sənayeləşmə və Amerika sərhədlərinə qədər genişlənmənin vacib bir tərəfi idi. 1846-1940-cı illər arasında Asiyada miqrasiya axınları daha az tanınır.

Bu dövrdə 48-52 milyon nəfər Hindistan və Cənubi Çindən Cənub-Şərqi Asiyaya, Hind Okeanı Riminə və Cənubi Sakit Okeana, 46-51 milyon Şimal-Şərqi Asiya və Rusiyadan Mançuriya, Sibir, Orta Asiya və Yaponiyaya köç etdi. Son 200 ildə miqrasiya nümunələrinin qlobal xarakterinə baxmayaraq Qərb modelləri və nəzəri paradiqmalar son illərə qədər üstünlük təşkil edir.

Kütləvi miqrasiyanın ilk anları ən azı üç səbəbə görə vacibdir. Birincisi, Avro-Atlantik miqrasiya və kapitalist inkişafının miqyası, dünyada miqrasiyanın araşdırılması üçün istifadə olunan anlayışları məlumatlandırmaqda davam edir. İkincisi, miqrasiya tədqiqatları XX əsrin əvvəllərində kütləvi sənayeləşmə və proletarizasiya prosesinin heyrətində meydana gəldi. “Modernləşmə” iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsinin dayandığı və inkişaf proseslərindəki miqrantların rolu ilə bağlı əsas nöqtə və model oldu. Üçüncüsü, miqrantın milli dövlətlərdə sosial və iqtisadi inteqrasiyası ilə bağlı narahatlıq, vətəndaşlıq məhdudluğu ilə qeyd olunan miqrasiya tədqiqatlarında çoxdan üstünlük təşkil etmişdir.

Müasir əmək miqrasiyası bütün bu məqamları çətinləşdirir və bu giriş növbəsində aşağıdakı üç aspektə toxunur. Birincisi, əmək miqrasiyası qloballaşır, Avro-Atlantik dünya bölgəsindən də yaxşı irəliləyir. Və sənaye əməyi ilə əlaqəli olanda da, müasir əmək nümunələri keyfiyyətcə fərqlidir və əvvəlcədən dəqiqləşdirmə ilə xarakterizə olunur. İkinci hissədə həm miqrant subyektivliyini, həm də diqqətini miqrant işçilərinin pul köçürmələrinə yönəldən miqrasiya-inkişaf nexusunun yaranmasını başa düşmək üçün miqrasiya tədqiqatındakı transmilli məkana baxılır.

Üçüncü bölmə, həm mobil əməyi, həm də kapitalın idarə olunması üçün dövlət cəhdlərini başa düşmək üçün sərhədlərə və əmək miqrasiyasının sərhədlərinə yönəlmişdir.

Miqrant işçi ümumiyyətlə bir yerdən digərinə, xüsusən iş tapmaq üçün gedən bir insan olaraq təyin olunur. Miqrantlar, bilik iqtisadiyyatı, maliyyə və digər sahələrdə yüksək maaşlı və bacarıqlı peşələrdən tutmuş, kənd təsərrüfatında, istehsalatda, qulluqda və xidmətdə dünyanın bəzi istismarçı işlərinə qədər bütün peşə spektrində çalışırlar. Dünya Bankının hesablamalarına görə, 2011-ci ildə 215 milyondan çox insan doğma ölkələrindən kənarda yaşayır, 1975-ci ildə 84.5 milyon artımışdır.

Bu rəqəmin təxminən 105 milyonu beynəlxalq miqrant işçiləridir. Tək Çində, hazırda 145 milyon daxili (kənd-şəhər) miqrant sahil xüsusi iqtisadi zonalarında və digər şəhər və peri şəhər bölgələrində çalışır. Miqrasiya rəqəmlərinin əhəmiyyətli dərəcədə aşağı qiymətləndirilməməsi ehtimalı var, çünki “qanunsuz” və ya nizamsız miqrantlar haqqında etibarlı məlumat toplamaq olduqca çətindir.

XIX əsrin sonlarında E.G. Ravenstein, miqrantların əksəriyyətinin daha mükafatlandırıcı və ya cəlbedici bir iş axtarmaq üçün evlərini tərk etdiyini müşahidə etdi. Ravenstein, 1871 və 1881 siyahıya almalarından toplanan məlumatlardan müəyyən edilə bilən qanunauyğunluqları ümumiləşdirən 11 əsas miqrasiya qanunlarını inkişaf etdirdi. Ravenstein-in bəzi tapıntıları etibarlı olaraq qalır, məsələn, miqrantların əksəriyyəti qısa məsafələrə hərəkət etməyə davam edir və böyük şəhərlər hələ də demoqrafik artımdan daha çox miqrasiya hesabına böyüyü. 1960-cı illərdə neoklassik iqtisadçılar Ravenstein qanunları üzərində qurulmuş və miqrasiyanın həcmi və axınları və əks axınları ilə əlaqədar bir sıra fərziyyələr tərtib etmiş, hərəkətləri stimullaşdıran mənşəli təkan amillərinə və hərəkət edənləri cəlb edən yerə çəkmə amillərinə diqqət yetirmişlər. Bu yanaşma əmək miqrasiyası ilə bağlı düşüncələrə təsir göstərməkdə davam edir.

Fərdi sərbəst seçim və istehsal amillərinin sərbəst axını nəzərdə tutan neoklassik iqtisadi nəzəriyyə işçilərin az maaşlı yerlərdən yüksək maaşlı sahələrə köçəcəyini proqnozlaşdırır. Bu nəzəriyyə həm yoxsul Güneydən Şimaldakı varlı ölkələrə axını, həm qonşu ölkələr arasında, həm də ölkələr daxilində miqrasiya nümunələrini izah etməyə çalışır. Bu yanaşma, miqrant işçilərin iqtisadi quruluş qüvvələri tərəfindən müəyyənləşdirildiyi və aşındığı üçün tənqid edilmişdir (Mezzadra and Neilson 2013). Bu, miqrantların ailələrini və icmalarını tərk etmələrinə səbəb olan mürəkkəb motivlər toplusunu əks etdirmir və yeni iş yerlərində və icmalarda miqrantların agentliyini nəzərə almır.

Xüsusi olaraq iş məqsədi ilə miqrasiya edən insanlara ən azı dörd kanal daxil ola bilər. Birincisi, insanlar daha yüksək əmək haqqı kimi daha yaxşı iş şəraiti gözlədikləri üçün miqrasiya edə bilərlər. İkincisi, dostlar, qohumlar və tanışlar onlara iş imkanları barədə məlumat verdikləri üçün insanlar köç edirlər. Bu cür şəbəkələr miqrantlara mənzil, iş icazəsi və digər dövlət qaydaları və digər gündəlik ehtiyaclar barədə məlumat verməklə özlərini qurmağa kömək edə bilər.

Üçüncüsü, bir işəgötürən onları işə götürdüyü üçün insanlar köçə bilər. İşə götürməyə dostlar, şəxsi (mənfəət üçün) əmək agentləri və / və ya hökumətlər cəlb edilə bilər. Dördüncüsü və əvvəlki üç yol ilə əlaqədar olaraq, miqrantlar qeyri-qanuni, tez-tez insan alverinə cəlb edilə bilər. Bu cür miqrantların çox az maaşlı və yüksək istismar işləri görməsi mümkündür.

Bu yaxınlarda əmək miqrasiyası mübahisəsi inkişaf-miqrasiya qarşılıqlı fəaliyyətinin mürəkkəbliyini nəzərə almağa başladı. Munck və həmkarları iddia edirlər ki, 1950-1960-cı illərdə dominant modernləşmə perspektivi iki arasında bir sinergiya yaratdığını gördü – miqrantlar öz əməkləri ilə, və pul köçürmələri və göndərən ölkələrdə iqtisadi artıma töhfə verə bilən “modernizatorlar” hesab edildi. “müasir” bacarıq və dəyərlərlə qayıdın. 1970-1980-ci illərdə “beyin axını” və pul köçürmələri ətrafında yönəlmiş yeni asılılıq nümunələri kimi mənfi nəticələrə diqqət yetirən bir strukturist Marksianın təsirinə məruz qalan model üstünlük təşkil etdi.

Bu “inkişaf etməmiş inkişaf” modeli 1990-cı illərdə “transmilliizm” və transmilli ev təsərrüfatlarının yaşayış strategiyalarına ən çox diqqət yetirən orta mənzərə nəzəriyyələri ilə əvəz olundu. Miqrasiya tədqiqatındakı transmilli dönüş, miqrasiya inkişaf qaydalarına dair suallar qaldırarkən, müxtəlif hərəkətlilik strategiyaları haqqında məlumatlılığı artırır. Eyni zamanda təqribən soldan təqaüdlə məlumat verildiyi təqdirdə, cins, sinif, yaş, etnik mənsubiyyət və irqçilik məsələlərinin miqrasiya və inkişaf nexusunun vasitəçiliyi üçün əsas olaraq görüldüyü ortaya çıxır. Həm transmilliizm, həm də miqrantların inkişafı nexus yanaşmaları çox diqqət çəkdi və çoxsaylı aktyorların miqrant işçilərin sosial və iqtisadi transformasiya agentləri kimi fikirlərini məlumatlandırdı.

Transmilli teorisasiya 1990-cı illərin əvvəllərində, alimlər işlədikləri miqrantların şərti miqrasiya nəzəriyyələrini yetərli tutmadığı transmilli təcrübələri inkişaf etdirdikləri zaman başladılar. Bu yanaşma ənənəvi miqrasiya nəzəriyyəsini və mühacirlərə gedən (mühacir) və ya gələn (immiqrant) şəxslər kimi ikili rəftarını tənqid etdi. Ənənəvi yanaşmalar “metodoloji millətçiliyə” səbəb oldu, çünki millət dövləti miqrasiya təqaüdündə əsas analiz vahidi hesab edildi.

Bu dixotomiyanı aradan qaldırmaq və miqrantların çoxsaylı əlavələrini daha yaxşı başa düşmək üçün tədqiqatçılar miqrantların iki və ya daha çox dinamik bir-birinə qarışan dünyanın və transmilli miqrasiyanın bir hissəsi kimi qəbul edilməsini təklif etdilər və mühacirlərin öz aralarında birləşdirən sosial münasibətləri başlatdıqları və davam etdirdikləri proseslər olaraq görüldülər. mənşəli və məskunlaşma cəmiyyətləri.

Beləliklə, göndərən və qəbul edən cəmiyyətlər miqrantların tez-tez evləri ilə müxtəlif sosial, iqtisadi, mədəni və siyasi əlaqələri saxladıqları tək bir analiz sahəsi kimi başa düşüldü. Bir sözlə, miqrantlar daha çox mürəkkəb mənsubiyyətləri, mənalı bağlantıları və millətlərin dövlətlərinin hüdudlarından kənarda olan insanlara, məkanlara və adət-ənənələrə ikili və ya çoxsaylı beyətlər inkişaf etdirməyə meyllidirlər.

Transmilliizm yanaşması həm də əmək bazarlarını, iş proseslərini və yerli münasibətlərdəki sənaye münasibətlərini və onların kosmosdakı müxtəlif axınlarla formalaşma yollarını başa düşməyə kömək etmişdir. İnvestisiya kapitalı axını, satılan mallar və ya transmilli firmalardakı təşkilati proseslər və kosmosdakı kapital axınlarının diferensial mənimsənilməsinə dair tədqiqatların yayılmasından fərqli olaraq, transmilliizm işçilərin özləri tərəfindən qurulmuş transmilli axınları və əlaqələri vurğulamağa kömək etdi. Bir çox cəhətdən miqrant transmilli olmasının araşdırmaları iri korporasiyalara və hökumətlərarası təşkilatlara qloballaşma baxımından aşağıdan baxan əks təqaüddür.

Əmək bazarında müxtəlif səviyyələrdə olan transmilli miqrantlar tez-tez yaxın ailələrindən ayrılırlar. Transmilli ev təsərrüfatlarının təşkili, tez-tez ev təsərrüfatını idarə etmək, ev saxlamaq və uşaq böyütmək üçün reproduktiv iş də daxil olmaqla, işsiz ev işlərinin bölgüsünün ciddi şəkildə yenidən qurulmasını nəzərdə tutur. Bu, kasıb ölkələrdə miqrantların ailələrinə təsir edərkən miqrantların daxili işlərini həyata keçirdikləri daha zəngin ölkələrdə açıqlanır.

Aşağı maaşlı və etibarsız məşğulluqda olan bir çox miqrant işçi üçün, iş yerlərində hüquqlarını təmin etmək qabiliyyətlərini ləğv edən məhz transmilli olmasıdır. Bir ərazinin vətəndaşı, ancaq digərinin işçisi olduqları üçün, yalnız əmək qanunları ilə nəzəri olaraq qorunurlar. Təcrübədə onların miqrant statusu və vətənə qayıdan ailə üzvlərinə qarşı transmilli öhdəlikləri, təhqiramiz işəgötürənlərə və ya qəbul edən dövlətlərin hakimiyyət orqanlarına qarşı basqı üçün ödəməyin ağır bir qiymət olacağını bildirir. Yenə də transmilli miqrant təcrübəsi müxtəlifdir. Çoxları təkcə gəlirlərini deyil, həm də sosial vəziyyətlərini artırırlar. Daha irəli gedərək, Hardt və Negri (2000) miqrantların sərbəst hərəkət etmək istəyi ilə təcəssüm edilən yoxsulların xüsusi bir kateqoriyası olduğunu iddia etdilər. Mobillik və miqrasiya sinfi mübarizənin güclü forması kimi qiymətləndirilir. Miqrantlar, alternativ bir hegemonluğun qurulmasında rol oynayır, bunda hərəkəti normallaşdırır və kürəni ümumi bir məkan kimi qəbul edirlər. Bu və əlaqəli miqrantların “aşağıdan kosmopolitizm” iddiaları miqrant təcrübəsinin həddindən artıq romantik olduğuna dair tənqidlərə səbəb oldu. Bu fonda, miqrasiya inkişafı müzakirəsi həm miqrant subyektivliyini, həm də qlobal keçidləri nəzərə alan başqa bir araşdırma xəttini açır.

Transmilliizm tədqiqatı metodoloji milliyyətçiliyin uzaqlaşmasında aşkar bir rol oynamışdır. Birinci hissədə araşdırılan istismar başlığı altında miqrasiyanın iqtisadi nəzəriyyəsi ilə bir çox transmilli alimlər arasında miqrantların hibridliyini və “aşağıdan kosmopolitizmi” vurğulayan müsbət fikirlər arasında miqrasiya tədqiqatlarında bir qütb mövcuddur. həmişə kapitalizmdə əhalinin dövlət tənzimlənməsində mübahisəli bir sahə olmuşdur. Kapitalın əmək hərəkətliliyini istəməsi həmişə, xüsusən də dövlətlər tərəfindən süzülmək, cilovlamaq və hətta əngəlləmək üçün çoxsaylı cəhdlərlə əl-ələ verib. Coğrafi ədəbiyyat bu bölmənin diqqət mərkəzində olan həm sosial, həm də coğrafi haşiyələrin və tərəzilərin davamlı işlənməsi və yenidən qurulması ilə heterojen miqrant, dövlət və kapital təcrübələrinə uyğunlaşdırılmışdır.

Cohen, müharibədən sonrakı dövrdə Qərbi Avropa və Birləşmiş Ştatların çoxunda açıq mühacirət siyasətindən 1970-ci illərdən başlayaraq kəskin məhdudiyyətlərin ilk tətbiq edildiyi zaman daha məhdud siyasətlərə keçidin xülasəsini təqdim edir (ABŞ-da belə bir şey olmayıb qanuni immiqrasiyanın mütləq azalması, qəbul edilən peşə və hüquqi kateqoriyalarda – immiqrantlardan qaçqınlara və kənd təsərrüfatı və kütləvi istehsal işçilərindən peşə, texniki və müstəqil mülkiyyətçi kateqoriyalara qədər ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi.Yaponiya çox sayda işçi qüvvəsinə icazə vermədi. müharibədən sonrakı dövrdə miqrantlar.). Cohen dəyişikliyi bir neçə amilə aid edir, bunlar:

—- enerji tələb edən sənaye sahələrində çoxlu miqdarda məhsul gətirməyə imkan verən neft böhranı;

—- ksenofobiyanın artması, xüsusən əmək bazarındakı rəqabətdən qorxan işçi sinifləri arasında;

—- getdikcə ailənin birləşmə siyasətinə təkan verən, daha çox məhdudiyyət tələb edən siyasətçilərə və maraq qruplarına töhfə verən miqrant işçilərin təşkili;

—- uşaq baxımı, dil təhsili və təhsili baxımından çoxalma dəyərinin artması;

—- iqtisadi yenidən qurulma və ya Fordist kütləvi istehsalından istehsal və xidmətlərin çevik ixtisaslaşmasına və ofşorlaşmasına ümumi dəyişiklik.

Müasir dövlət siyasətindən danışarkən, Cohen, müasir dövlətin bəzi insanları bədənə siyasi və bəzilərinin bu “cazibədar çevrəyə” girməməsini istəyərək, tamamilə vətəndaş və sosial hüquqlarını daxil etməklə fərqli insanları fərqləndirməyə çalışdığını iddia edir. Hal-hazırda rəsmi vətəndaşlıq və viza qaydaları milli hökumətlərin sərəncamında ən əhəmiyyətli tənzimləmə formasıdır. Tipik olaraq, müxtəlif növ işlərə giriş və müddətə nəzarət etmək üçün istifadə olunur. Bu, miqrantların milli cəmiyyətin bəzi sahələrinə, xüsusən əmək bazarına daxil olmasını və onların sosial rifah və vətəndaşlıq kimi digərlərindən kənarlaşdırılmasını izah edən “differensial xaric” kimi tanınır. Yaxşı bir başlanğıc nöqtəsi olsa da, bu ikili konsepsiya bacarıqlı və bacarıqsız miqrantların fərqli təcrübələrini, “qanuni” və ya olmayanları və milli kontekstlərdə dəyişkənliyi nəzərə alaraq asanlıqla mürəkkəbdir. Miqrant əmək idarəçiliyinə fərqli dərəcələr və həssaslıq, həmçinin imkanlar və səlahiyyətlərin yaradılması kimi baxmaq daha faydalıdır.

 

Miqrantların qloballaşmanın çoxsaylı fəzalarından necə keçdiyini və dəyişməsini başa düşmək üçün sərhədlərin və əmək miqrasiyasının öyrənilməsi çox fikir verir. Sərhədlər nəinki miqrant əməyini, həm də qlobal kapitalizmin zamanlarını və məkanlarını birləşdirə və bölə bilən mürəkkəb sosial qurumlardır. Buraya həm dəyişən, həm də əlbətdə dəyişməmiş siyasi sərhədlər və çox vaxt miqrant işçilərinin təcrübələrini formalaşdıran sosial sərhədlərin çoxalması daxildir. Miqrasiya araşdırmalarında, sərhəd, ümumiyyətlə, həm sözlə həm də məcazi mənada divar kimi dərk edilmişdir, bu miqrantların milli ərazidən xaric edilməsini istisna edir.

ABŞ-Meksika sərhədi sərhəd-divarın prototipidir, miqrant axınının ABŞ orqanını “çirkləndirməsindən”, başqa yerlərdə, o cümlədən Tayland-da yayılan bir yanaşma və danışığının qarşısını almağa çalışan “iqtisadi sədd” dir. Myanma sərhədi. Sərhədlərin gizlədilməsi nəinki uğursuz olmamış, miqrantların hakimiyyətdən yayınması üçün riskli səylərin artmasına səbəb olmuş, eyni zamanda bəzi insan alverçilərinin və bəzi miqrant işçi qruplarının kriminallaşdırılmasını maliyyələşdirən digər şəxslərin çoxalmasına səbəb olmuşdur – çox vaxt polis və hərbi vəzifəlilər tərəfindən məcbur edilmişdir. sərhədi “qorumaq”.

Yenə də milli sərhədlər əmək hərəkətliliyini ayıran və məhdudlaşdıran yeganə və ya mütləq ən uyğun sərhədlər deyil. Miqrant işçi miqrant axınını səyyar idarəolunan subyektlərə çevirərək əmtəə olaraq gücünü əmtəə olaraq gücləndirməyə çalışan mürəkkəb sosial münasibətlərlə qarşılaşır.
Tərcümə: Adil
Gununsesi.info