Azərbaycanın dövlətçilik tarixi: Faktlar, dəyərlər, ənənələr - TƏHLİL

Azərbaycan tarixən zəngin  tarixi, milli, mənəvi, multikultural  adət-ənənələrə  malik cəmiyyətdir və həmin dəyərlərə  bu gün də sadiqdir. Azərbaycan bu bəşəri dəyərləri qlloballaşan dünyamızda nəinki qoruyub saxlayır, eyni zaamanda onu dünyaya təqdim etmək istiqamətində böyük işlər görməkdədir.

Gununsesi.info-ya açıqlamasında Milli Məclisin deputatı İmamverdi İsmayılov bildirib ki, Azərbaycan qədim dövlətçilik tarixinə, ənənələrinə malik olduğunu sübut edən çoxsaylı tarixi abidələri, sənət əsərləri, musiqisi mövcuddur.

“Müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra bu zəngin  milli irsimizin qorunub saxlanılması, eyni zamanda, onun dünya miqyasında təbliğ edilməsi sahəsində böyük işlər görülüb və hazırda bu sahədə görülən tədbirlər davam etdirilir. Bu istiqamətdə bünövrəsi Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasət başda cənab Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva tərəfindən  uğurla həyata keçirlməkdədir. Azərbaycanın mədəni irsinin dünyada təbliği  və ölkəmizin səsini dünyaya çatdırılmasında Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın  müstəsna xidmətləri danılmazdır.  Məhz Azərbaycanın zəngin maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dünyada tanıdılması və beynəlxalq aləmdəki fəaliyyətinə görə Mehriban xanım Əliyeva  2004-cü ildə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri adına layiq görülüb”, o qeyd edib.

İmamverdi İsmayılov

Deputat əlavə edib ki, məhz Birinci vitse-prezidentin  Azərbaycanın fəaliyyəti nəticəsində  Azərbaycanın muğam sənəti UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin mədəni irs xəzinəsinə daxil edilib:

“2009-cu ildən başlayaraq, Azərbaycanın zəngin maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dünyada tanıdılması istiqamətində genişmiqyaslı işlər görülməyə başlanılıb.

Məhz cənab Prezident və Birinci vitse-prezidentin səyi nəticəsində bu gün Azərbaycan dünyada multikultural, sivilizasiyalararası mədəniyyət mərkəzi kimi  qəbul edilməkdədir. Azərbaycanın tarixi milli, mədəni, dini irsindəki adət-ənənələrinin təbliğinin nəticəsidir ki, hər il Bakı dünyanın humanitar dilaoq  mərkəzinə  çevrilib və qlobal humanitar problemlər ölkəmizdə müzakirə olunur. Hətta BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu və digər mötbər tədbrilər Bakıda keçirilib və keçirilməkdədir. Bir sözlə, bu gün  cənab Prezident və Birinci vitse-prezidentin bu sahəyə diqqəti nəticəsində nəinki Azərbaycan öz  zəngin tarixi milli, mədəni irsini dünyaya təqdim edir, eyni zamanda dünyanı narahat edən məsələlərin müzakirə edildiyi mərkəzə çevrilir. Bu isə ölkəmizə gələn qonaqların Azərbaycanın zəngin tarixi ilə əyani şəkildə tanış olmasına imkanlar yaradır.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur  işğaldan azad edildikdən sonra cənab Prezident və Birinci vitse-prezidentin diqqət yetirdiyi əsas məsələlərdən bir də həmin ərazilərdəki tarixi, mədəni. dini irsimizin yenidən bərpası və  onların Azərbaycana məxsus olmasını dünyaya təqdim etməkdir. Çünki ermənilər bizim abidələrimiz ya məhv ediblər, ya da ki, bir çoxlarını saxtalaşdırmaqla öz adlarına  çıxıb dünyaya dünyaya təqdim ediblər. Ermənistan, torpalarımız kimi, tariximizi və milli- mədəni irsimizidə  mənimsəyərək öz adlarına çıxıblar. İndi cənab Prezident və Birinci vitse-prezident  həmin  saxtalaşdırılan abidələrimizi  və tariximizi “işğaldan” azad etmək istiqamətində çox böyük səylər göstərirlər. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tarixi ilə bağlı  kitablar müxtəlif dillərdə hazırlanıb dünyada yaymlanmaqdadır.

Cənab Prezdent İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın  Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafı, təbliği sahəsində gördüyü ilər o qədər geniş və əhatəlidir ki, onu qısa bir fikirlər və ya yazıda  əhatə etmək qeyri-mümkündür.  Görülən  bu məqsədyönlü işlər müstəqil Azərbaycanın tərəqqisi, inkişafı, güclənib, qüdrətlənməsi yolunda görülən möhtəşəm işlərin ayrılmaz tərkib hissəsidir”.

Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov Gununsesi.info-ya bildirib ki, qədim dövlətçilik tarixi olan Azərbaycan  çox zəngin  dövlətçilik tarixinə, yüksək elmə, mədəniyyətə sahib ölkədir.

“Əsrlər boyunca  bütün bunlar Azərbaycan cəmiyyətinin dəyərlər sistemini formalşadıraraq  milli adət-ənənə halını alıb.  Xalqımız bütün tarixi boyunca öz milli  tarixi, mədəni adət-ənənələrinə sahib çıxıb, onu qoruyub inkişaf etdirib. Zəngin adət-ənənlərimiz dünya ölkələrində təbliğ olunub və  bu gün də bu istiqamətdə təliğat işləri həyata keçirilir”, – deyə o əlavə edib.

Aydın Hüseynov

Deputat bildirib ki, bunun nəticəsində elm və mədəniyyət sahəsində də böyük inkişafa nail olunub:

“Müasir dövlətçilik tariximizdə bütün bu istiqamətdə dövlət ən yüksək səviyyədə işlər görür, inkişafa doğru addımlar atır. Müstəqillik tarixində  Ulu öndər Heydər Əliyevin və onun siyasi irsinin layiqli davamçısı cənab Prezident İlham Əliyevin  fəaliyyəti dövlətçilik tarixinə böyük diqqət, milli-mədəni irsimizin qorunması yürüdülən siyasətin ana xəttini təşkil edib. Dövlətçilik tarixinə verilən  böyük diqqət nəticəsində Azərbaycan digər sahələrdə olduğu kimi dövlətçilik tarixininin elm və mədəni irsinin təbliği istiqamətində  bir çox uğurlara imza atıb. Bugünkü uğurlaırmız, qələbələrimiz milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, inkişafı hesabına əldə olunub.

Prezident İlham Əliyev gənclərlə görüşü zamanı milli-mənəvi dəyərlərin önəmini belə ifadə etmişdi:

“Milli-mənəvi dəyərlər dövlətimizin əsasını təşkil edir və mən dəfələrlə demişəm ki, müasir və müstəqil Azərbaycan dövləti milli dəyərlər üzərində qurulub.

Milli dəyərlər təkcə əcdadlar qarşısında bizim mənəvi borcumuz deyil, eyni zamanda, ölkəmizi daim müstəqil saxlamaq, ölkəmizi daim kənar təsirdən qorumaq və nəsillər arasındakı o mənəvi ipləri qırmamaq üçün bu, mütləq lazımdır”.

Göründüyü kimi, dövlətin müstəqilliyi, suverenliyi, təhlükəsizliyi üçün ilk növbədə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması lazımdır. Milli-mənəvi dəyərlərin aşınması ölkənin gələcəyi üçün də ciddi problemlər yarada bilər”.

Deputat  eyni zamanda əlavə edib ki, milli adət və ənənələr və onun əsasında formalaşdırılan yüksək mənəvi dəyərlər sistemi hər bir millətin, xalqın mənəvi, mədəni siması deməkdir:

“Azərbaycan xalqının bu dəyərlərinə hər zaman hörmətlə yanaşılıb, çünki özünün zəngin milli, əxlaqi və mənəvi dəyərlər sistemi ilə bəşər sivilizasiyasına əvəzsiz töhfələr verib və yenə də töhvələr verməkdədir. Dünyanın ən qədim xalqlarından olan Azərbaycan xalqının yüksək mənəvi dəyərlərə malik olduğunu isbatlayan özünəməxsus adət və ənənələri onun keçmişi ilə bu günü, eləcə də gələcəyi arasında sarsılmaz bir mənəvi bağlılığı əks etdirir. “Milli adət və ənənələr hər bir xalqın milli mədəniyyətinin zənginliyindən, qədim tarixi kökə malik olmasından xəbər verir”,- deyən Ulu Öndər Heydər Əliyev adət və ənənələrin hər bir millətin həyatında oynadığı əvəzsiz rolu hər zaman yüksək qiymətləndirib.

Güclü dövlətçilik quruculuğu ilə adət-ənənələr, eləcə də həmin adət-ənənələrin formalaşdırdığı milli dəyərlər sistemi arasında qırılmaz bağlılıq, vəhdət danılmazdır. Çünki əxlaqi, milli vətənəpərvərlik baxımından cəmiyyəti düzgün istiqamətə yönəldən ilk növbədə, adət və ənənələrdir və hər bir dövlətin gücü də məhz həmin dəyərlərin cəmiyyəti saf təməllər üzərində tərbiyə etməsindən birbaşa asılıdır. Öz lideri ətrafında möhkəm birləşən güclü və qüdrətli dövlətin meydana çıxmasında önəmli rol oynayan məhz adət-ənənələrdir, insan münasibətlərinin tənzimləyici və istiqamətvericisi funksiyasını yerinə yetirir.

Sevindirici haldır ki, vətənimiz Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin təbliği istiqamətində ölkədə vətəndaş cəmiyyəti, kütləvi informasiya vasitələri, hətta sıravi vətəndaşlar belə əllərindən gələni edirlər. Azərbaycanın qalib ölkə, regionda lider kimi tanınması və qəbul edilməsi, eləcə də dəyərlərimizə, mənsub olduqlarımıza hörmətlə yanaşılması heç də təsadüfi deyil, məhz dövlətçilik tariximizin, milli adət-ənənələrimizin, elm və mədəniyyətimizin təbliği sayəsindədir.

Bu isə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və mədəniyyətinin təbliği hər zaman aktual məsələ hesab olunur. Çünki biz öz tariximizi, bizə məxsus olan milli adət-ənənələrimizi, elm və mədəniyyətimiz həm dərindən öyrənməli, bilməli və təbliğ etməliyik ki, məkrli niyyət güdən düşmənlərin, bizə məxsus olanlara sahib çıxmaq istəyənlərin öz məqsədlərinə çatmalarına imkan verməyək, bizə məxsus olanları qoruyaq”.

 

 

 

Şəbnəm Rəhimova

Gununsesi.info