Azərbaycanın müdafiə və təhlükəsizlik xərcləri 5% artırılır