Bakı Bəyannaməsi: “İki ildə bir dəfə Bakı formatında beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirilsin”

  • By admin
  • 25 İyul 2017 12:35

image description

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, UNEC, Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Beynəlxalq Elmi və Texniki İnformasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilib.

Gununsesi.info-nun xəbərinə görə, konfransda Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov, UNEC rektoru, professor Ədalət Muradov, Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri, professor Kamran İmanov, İnkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə qlobal direktor Viji Krişnan, Beynəlxalq Elm və Texnika İnformasiya Mərkəzinin direktoru Yevqeniy Uqrinoviçlə yanaşı, ABŞ-ın Şimali Karolina Universitetinin professoru, Nobel mükafatı laureatı Aziz Sancar da çıxış edib. Konfransın yekununa dair Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib.

“Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransına ictimaiyyətin marağını nəzərə alaraq, Bakı Bəyannaməsini təqdim edirik:

“Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modelləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın dünyanın ondan çox ölkəsinin 40-dan yuxarı  universitet və elmi təşkilatını təmsil edən  iştirakçıları, universitetlərdə elmi fəaliyyətin inkişafına sadiqliyi  təsdiq edərək, universitetlər arasında beynəlxalq elmi əlaqələrin möhkəm¬lən¬dirilməsi məqsədlərini hədəf qoyaraq, müxtəlif ölkələrin universitet çevrələri və profilli beynəlxalq təşkilatlar arasında dialoq və əməkdaşlığın inkişafına səy göstərərək, milli iqtisadiyyatların və bütovlükdə dünyanın innovasiyalı inkişafı üçün universitet elminin rolunun mühümlüyünü  qəbul edərək, aşağıdakıları bəyan  edirlər:

1. Universitetlərdə elmi fəaliyyətin səmərəli idarəedilməsi dayanıqlı inkişaf naminə məhsuldar elmi yaradıcılığın və yüksək dərəcəli tədris fəaliyyətinin ən mühüm şərtidir.

2. Məhsuldar elmi fəaliyyət üçün universitetlər bütün zəruri normativ-hüquqi, maddi, idarəçilik və digər resurslara sahib olmalı, həmçinin  milli hökumətlərin dəstəyindən yararlanmalıdırlar.

3. Universitetlərdə elmi fəaliyyətin idarə olunmasının dünya təcrübəsi öyrənilə və ən yaxşı dünya praktikaları isə müasir universitet menecmentinə inteqrasiya oluna bilər. 

4. Universitetin elmi fəaliyyəti öz mütərəqqi inkişafı üçün elmi-texniki informasiya və nailiyyətlərin mübadiləsi üzrə geniş beynəlxalq platformanın işlənməsini tələb edir.

5. Dünya səviyyəli tədqiqat universitetlərinə (“research universities”) çevrilmək üçün kifayət qədər potensiala malik aparıcı universitetlər qrupunun milli səviyyədə ayırd edilməsinə və elmi fəaliyyəti stimullaşdırmaq üçün onlara effektiv  dövlət dəstəyinin göstərilməsinə ehtiyac vardır. Universitetlərin elmi-tədqiqat fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi məqsədilə  milli səviyyədə universitetlərin elmi fəaliyyətinin idarə olunması üzrə Şuranın yaradılması zəruridir.

6. Elmi tədqiqatların nəticələrinin kommersiyalaşdırılmasına xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Qrant maliyyələşdirməsi də daxil olmaqla, kommersiyalaşdırmanın dəstəklənməsi və stimullaşdırılması tədbirləri işlənib hazırlanmalıdır. Əqli mülkiyyət hüquqlarının əldə olunması və onlara sərəncam verilməsi sahəsində, eləcə də startap-şirkətlərin, texnoparkların və innovasiya araşdırmalarının maksimum tez və effektiv şəkildə tətbiq olunmasına şərait yaradan müxtəlif mülkiyyət formalı və digər müəssisələrin yaradılması sahəsində universitetlərin hüquqlarının əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsi zəruridir. Elmi araşdırmaların praktik nəticə əldə olunmasına yönəlməsi tədris prosesinin ayrılmaz hissəsi olmalıdır. Elmi tədqiqatların kommersiyalaşdırılması üzrə göstəricilərin universitetlərin fəaliyyətinin səmərəliliyinin ümumi qiymətləndirilməsinə daxil edilməsi vacibdir.

7. Elmi fəaliyyətin elmmetrik qiymətləndirilməsinin məsuliyyətli və tarazlı sisteminin, xüsusən də beynəlxalq səviyyədə tanınmış elmi jurnallarda yazılarla ifadə olunmuş yüksək elmi məhuldarlığa nail olunması və elmi fəaliyyətin nəticələrinin patentləşdirilməsi üçün effektiv maddi və təkilati stimulların yaradılması. Dissertasiya işlərinin qiymətləndirilməsi, elmi dərəcə və adların verilməsi zamanı beynəlxalq dərc olunma fəallığı meyarından istifadə edilməsi.

8. Elmi fəaliyyətin yüksək etik norma və qaydalarının hərtərəfli dəstəklənməsi. “Yırtıcı” adlandırılan elmi jurnallarda yazılar da daxil olmaqla elmi fəaliyyətin müxtəlif imitasiya formalar ilə mübariə üzrə dövlət siyasətinin işlənib hazırlanmasına yardım edilməsi. Məsuliyyətli dərcetmə siyasəti üçün etik norma və standartların işlənib hazırlanması.

9. Milli və beynəlxalq elmmetrik cəmiyyətlərin yaradılmasını təşviq etmək, təhsil tədbirləri, konfranslar və ictimai forumlar keçirmək yolu ilə müasir elmmetriyanın inkişafına dəstək vermək. Elmmetriya sahəsində milli və beynəlxalq dövri orqanların yaradılmasına yardım etmək.

10. “Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modelləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın Bakı formatı uğurlu hesab edilsin;

11. İki ildə bir dəfə Bakı formatında beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirilsin. Bu məqsədlə 7 nəfərdən  (UNEC rektorunun rəhbərliyi ilə UNEC, Clarivate Analytics, Beynəlxalq elmi və texniki informasiya mərkəzinin hər birindən  2 nümayəndə olmaqla)  ibarət daimi işçi qrup yaradılsın.

Gülnaz Qənbərli

Gununsesi.info