Bu qida məhsullarının ölkədən çıxışına qadağa qoyuldu

  • By admin
  • 18 Mart 2022 20:34

Bu il dekabrın 31-dək Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparılması müvəqqəti olaraq tənzimlənən malların siyahısı müəyyənləşib.

Gununsesi.info bildirir ki, bu,  Nazirlər Kabinetinin “Minimum istehlak səbətinin tərkibinə daxil olan bir sıra əsas ərzaq mallarının və onların istehsalında istifadə olunan malların ölkə ərazisindən aparılmasının tənzimlənməsinə dair tədbirlər haqqında” qərarında əksini tapıb.

Həmin malların gömrük orqanları tərəfindən gömrük ərazisindən buraxılışı həmin malların İqtisadiyyat Nazirliyinin müsbət rəy məktubu ilə müşayiət olunması şərtilə həyata keçiriləcək. Qərara əsasən, həmin məhsullar aşağıdakılardır:

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparılması müvəqqəti olaraq tənzimlənən malların

 

S İ Y A H I S I

 

 

Sıra№-si XİF MN üzrəkod Malın adı
1. 0102 Diri iribuynuzlu mal-qara
2. 0104 Diri qoyunlar və keçilər
3. 0201 Təzə və ya soyudulmuşiribuynuzlu mal-qara əti
4. 0202 Dondurulmuş iribuynuzlumal-qara əti
5. 0204 Təzə, soyudulmuş və yadondurulmuş qoyun əti və ya keçi əti
6. 0207 11 Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, təzə və yasoyudulmuş əti
7. 0207 12 Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş əti
8. 0207 13 Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələrivə ətin əlavə məhsulları
9. 0207 14(0207 14 990 1

istisna olmaqla)

Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) dondurulmuş cəmdək hissələri və ətinəlavə məhsulları
10 0402 Qatılaşdırılmış və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici
Sıra№-si XİF MN üzrəkod Malın adı
maddələr əlavə edilmiş südvə qaymaq
11. 0405 Kərə yağı və süddənhazırlanmış digər piylər və yağlar; südlü pastalar
12. 0407 Qabıqlı, təzə,konservləşdirilmiş və ya suda

bişirilmiş quş yumurtaları

13. 0701-dən Təzə və ya soyudulmuş kartof (istixanada yetişdirilənfaraş kartof istisna olmaqla)
14. Qrup 10 Dənli bitkilər
15. Qrup 11 Unüyütmə-yarma sənayesi məhsulları; səməni;nişastalar; inulin; buğda özü
16. Qrup 12 Yağlı toxumlar və bar; Digər toxumlar, bar və dən; Dərman bitkiləri və texnikibitkilər; Saman və yem
17. 1509 Saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları:
18. 1510 00 Saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, yalnız zeytundan hasil olunmuş digər yağlar və onların fraksiyaları, bu yağların və ya fraksiyaların 1509 mal mövqeyindəki yağları ilə və ya fraksiyaları ilə qarışıqları da daxil olmaqla
Sıra№-si XİF MN üzrəkod Malın adı
19. 1512 11 Günəbaxan və ya saflor yağıvə onların fraksiyaları, xam

yağ

20. 1512 19 Günəbaxan və ya saflor yağı və onların fraksiyaları, digərləri
21. 1515 21 Qarğıdalı yağı və onunfraksiyaları, xam yağ
22. 1515 29 Qarğıdalı yağı və onunfraksiyaları, digərləri
23. 1516 20 Bitki piyləri və yağları və onların fraksiyaları
24. 1517 Marqarin; 1516 mal mövqeyindəki qida üçün yararlı olan piylərdən və ya yağlardan, yaxud onların fraksiyalarından başqa, bu qrupdakı heyvan və ya bitki piylərinin və ya yağlarının, yaxud müxtəlif piylərin və ya yağların fraksiyalarının qida üçün yararlı olan qarışıqlarıvə ya hazır məhsulları
25. 1701 Bərk halda şəkər qamışı və ya şəkər çuğunduru şəkəri və kimyəvi təmiz saxaroza
26. 1901 10 000 0 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış körpə uşaqlarüçün hazır məhsullar
27. 1902 İsti emala məruz qalmış və ya qalmamış, içlikli (ətdən və ya digər məhsullardan) və ya içliksiz, yaxud başqa üsulla hazırlanmış və ya hazırlanmamış, spagetti,makaron, əriştə, lazanya, klyotsklar, ravioli, kannelloni
Sıra№-si XİF MN üzrəkod Malın adı
kimi makaron məmulatları; hazırlanmış və yahazırlanmamış kuskus
28. Qrup 23 Yeyinti sənayesinin qalıqları və tullantıları; heyvanlar üçün hazır yem