Hansısa büdcə təşkilatında çalışan şəxslərin korrupsiya və rüşvətə bulaşması Azərbaycan kimi ölkədə adi həyat norması sayılıb.  Amma ən dözülməzi dövlətin qanunçuluğa, təhlükəsizliyinə cavabdeh qurumların özlərinin...