Dədə Qorqud kəndinin 12 “boydan” ibarət “Səyyar qəbul otağı”

Hər bir müraciət Birliyin məsul şəxsləri tərəfində cavablandırılaraq qeydiyyata alınıb.