Dinə ən çox bağlı olan ölkələr - SİYAHIDA AZƏRBAYCAN DA VAR

  • By admin
  • 30 Dekabr 2017 19:08

Azərbaycan sorğuda 53-cü yerdə qərarlaşdı.

“Gallup İnternational” bir çox ölkədə 66 mindən çox insan arasında araşdırma aparıb.

Araşdırma zamanı insanlardan dini baxımdan özlərini necə təqdim etdikləri soruşulub.

Sorğuda Azərbaycanın da adı çəkilib və 53-cü yerdə qərarlaşıb.

Lakin nəticələrə görə, dininə bağlı ölkə kimi birinci yerdə 98 faiz göstərici ilə Tailand olub. Dininə bağlı olmayan ölkə isə 9% göstərici ilə Çindir.

Qeyd edək ki, siyahıda Ermənistan da yer alıb. 9-cu yerdə qərarlaşan ermənilərin 92 faizi özünü dindar hesab edir.

67 ÇİN
Dindar insanam: 9%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 67%

66 YAPONİYA
Dindar insanam: 13%
Dindar deyiləm: 31%
Ateistəm: 29%

65 İSVEÇ
Dindar insanam: 22%
Dindar deyiləm: 55%
Ateistəm: 18%

64 ÇEXİYA
Dindar insanam: 24%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 25%

63 BİRLƏŞMİŞ KRALLIQ
Dindar insanam: 27%
Dindar deyiləm: 58%
Ateistəm: 11%

62 ESTONİYA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 10%

61 BELÇİKA
Dindar insanam: 28%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 21%

60 NORVEÇ
Dindar insanam: 30%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 12%

59 AVSTRALİYA
Dindar insanam: 31%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 13%

58 DANİMARKA
Dindar bir insanım: 32%
Dindar değilim: 47%
Ateistim: 14%
Yanıt yok: 7%

57 VYETNAM
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 57%
Ateistəm: 6%

56 HONG KONQ
Dindar insanam: 33%
Dindar deyiləm: 33%
Ateistəm: 30%

55 ALMANİYA
Dindar insanam: 34%
Dindar deyiləm: 46%
Ateistəm: 14%

54 CƏNUBİ KOREYA
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 37%
Ateistəm: 23%

53 AZƏRBAYCAN
Dindar insanam: 35%
Dindar deyiləm: 64%
Ateistəm: 0%

52 İSPANİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 41%
Ateistəm: 16%

51 LATVİYA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 9%

50 KANADA
Dindar insanam: 37%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 10%

49 İSRAİL
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 50%
Ateistəm: 8%

48 FİNLANDİYA
Dindar insanam: 39%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 8%

47 İRLANDİYA
Dindar insanam: 40%
Dindar deyiləm: 47%
Ateistəm: 9%

46 SLOVENİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 25%
Ateistəm: 28%

45 AVSTRİYA
Dindar insanam: 41%
Dindar deyiləm: 43%
Ateistəm: 10%

44 FRANSA
Dindar insanam: 45%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 21%

43 İSLANDİYA
Dindar insanam: 46%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 17%

42 LİTVA
Dindar insanam: 47%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 6%

41 BOLQARISTAN
Dindar insanam: 51%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 3%

40 UKRAYNA
Dindar insanam: 53%
Dindar deyiləm: 36%
Ateistəm: 6%

39 ABŞ
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 32%
Ateistəm: 7%

38 ALBANİYA
Dindar insanam: 56%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 9%

37 İNDONEZİYA
Dindar bir insanam: 58%
Dindar deyiləm: 30%
Ateistəm: 0%

36 PORTUQALİYA
Dindar insanam: 59%
Dindar deyiləm: 29%
Ateistəm: 9%

35 RUSİYA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 23%
Ateistəm: 7%

34 FƏLƏSTİN
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 1%

33 MEKSİKA
Dindar insanam: 61%
Dindar deyiləm: 28%
Ateistəm: 8%

32 İRAQ
Dindar insanam: 64%
Dindar deyiləm: 34%
Ateistəm: 0%

31 İTALİYA
Dindar insanam: 69%
Dindar deyiləm: 18%
Ateistəm: 8%

30 MONQOLUSTAN
Dindar insanam: 71%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 8%

29 LİVAN
Dindar bir insanam: 71%
Dindar deyiləm: 26%
Ateistəm: 2%

28 PERU
Dindar insanam: 72%
Dindar deyiləm: 20%
Ateistəm: 3%

27 YUNANISTAN
Dindar insanam: 73%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 7%

26 TÜRKİYƏ
Dindar insanam: 74%
Dindar deyiləm: 12%
Ateistəm: 6%

25 SERBİYA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 17%
Ateistəm: 4%

24 BOSNİYA HERSOQOVİNYA
Dindar insanam: 75%
Dindar deyiləm: 21%
Ateistəm: 1%

23 İRAN
Dindar insanam: 77%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%

22 EKVADOR
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 2%

21 ARGENTİNA
Dindar insanam: 78%
Dindar deyiləm: 16%
Ateistəm: 4%

20 KONQO DEMOKRATİK RESPUBLİKASI
Dindar insanım: 80%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 8%

19 BANQLADEŞ
Dindar insanam: 80%
Dindar deyiləm: 19%
Ateistəm: 0%

18 POLŞA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 1%

17 BRAZİLYA
Dindar insanam: 82%
Dindar deyiləm: 15%
Ateistəm: 2%

16 PANAMA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 3%

15 MAKEDONİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 10%
Ateistəm: 1%

14 KOLUMBİYA
Dindar insanam: 84%
Dindar deyiləm: 11%
Ateistəm: 3%

13 PARAQVAY
Dindar insanam: 87%
Dindar deyiləm: 7%
Ateistəm: 2%

12 RUMINYA
Dindar insanam: 89%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 3%

11 FİLİPİNLİLER
Dindar insanam: 90%
Dindar deyiləm: 9%
Ateistəm: 0%

10 FİJİ
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 2%

9 ERMƏNİSTAN
Dindar insanam: 92%
Dindar deyiləm: 4%
Ateistəm: 2%

8 PAKİSTAN
Dindar insanam: 93%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 1%

7 KOSOVA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 0%
6 FİLDİŞİ SAHİLLƏRİ
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 6%
Ateistəm: 0%

5 PAPUA YENİ GVİNEYA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 5%
Ateistəm: 0%

4 HİNDİSTAN
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 3%
Ateistəm: 2%

3 QANA
Dindar insanam: 94%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 0%

2 NİGERİYA
Dindar insanam: 97%
Dindar deyiləm: 2%
Ateistəm: 0%

1 TAYLAND
Dindar insanam: 98%
Dindar deyiləm: 1%
Ateistəm: 1%

Gununsesi.info