Günün daha bir faciəsi - ŞƏHİDİN ATASI DA İNFARKTDAN ÖLDÜ