Musiqi təhsili alan şagird və tələbələr üçün qiymətli töhfə hansı ünvanlardan almaq olar? -FOTO

Azərbaycanda yeni nəşr olunan “1001 sual” test bankı musiqi sahəsində təhsil alan şagirdlər və tələbələr və s. öyrəncilər üçün qiymətli bilik mənbəyidir.

Kitabda “Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı” fənni üzrə 1001 test tapşırığı işlənib. Belə ki, XX əsrin 80-ci illərindən klassik və müasir Azərbaycan bəstəkarlarının həyat və yaradıcılığı əsas götürülərək, müxtəlif səpkili testlər geniş oxucu kütləsi, tələbələr, müəllimlərin işə qəbulu, sertifikasiya və attestasiya imtahanına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulub. Habelə “1001 sual” test toplusu musiqi sevərlərin bu fənn üzrə biliklərini yoxlamaq üçün də əvəzsiz vasitədir.

HTML tutorial

Lamiyə İlyas qızı Əhmədova tərəfindən tərtib edilən, şagirdlərə həm mövzu, həm də tərtibat baxımından uyğun olan 1-ci sinif “Solfecio” (mövzu, tapşırıqlar, testlər) adlı dərs vəsaiti də bu formatda ilk və çox dəyərli kitabdır. Kitabda nəzəri mövzularla yanaşı vəsaitdə verilən tapşırıqlar üçün not sətri yerləşdirilib. Bu vəsaitdə nəzəri bilgilərin şagirdlərin anlaya biləcəyi aydın və səlis şəkildə verilməsi, mövzuların nəzəri və praktiki baxımdan tərtib edilməsi istifadəçilərin daha dərin və aydın öyrənməsinə rahat imkan yaradır.

Müəllifin 32 illik müəllimlik təcrübəsinin məhsulu olan bu vəsait 36 nəzəri mövzunu özündə cəmləşdirən 6 fəsildən ibarətdir. Rəngli formatda tərtib edilən kitabda həmçinin şagirdlərin bilik əldə etməyə marağını artıracaq metodlardan istifadə edilib. Mövzuların izahı zamanı müxtəlif şəkillərdən istifadə edilməsi öyrəncilərdə psixoloji rahatlıq və mövzuları vizuallaşdıraraq yadda saxlamağa şərait yaradır. Vəsaitdə yer alan 28 tapşırıq və müxtəlif çalarlı 8 test də şagirdlərin biliklərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

Dərslikdə açıq sualların, məntiqi cəhətdən çözülməli olan test tapşırıqlarının yer alması, müəllif tərəfindən musiqi təhsilinə verilən bir töhfədir.

Haqqında bəhs olunan dərs vəsaiti uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin birinci sinifləri üçün nəzərdə tutulub. Proqrama əsasən səs və onun fiziki xüsusiyyətləri, not və not sətri, açarlar, səslərin uzunluqları, hərfi və heca adları, altetasiya işarələri, pauzalar, xanə və xanə ölçüləri, qamma və s. kimi təməl nəzəri bilgilər əsas götürülüb.

 

II sinif “Solfecio” dərs vəsaitində də yer alan mövzular, tapşırıqlar, testlər uşaq musiqi və incəsənət məktəblərində təhsil alan şagirdlər üçün nəzərdə tutulub. Vəsait müasir musiqi sistemi əsasında tərtib olunmuş təhsil proqramına uyğun hazırlanıb. Kitabda major və minor qammaları, əsas və köməkçi üçsəslilər, sadə intervallar, musiqi quruluşu-motiv, ibarə, cümlə, dövr, melizmlər və s. yer alıb.

Nəzəri mövzularla yanaşı vəsaitdə verilən tapşırıqlar üçün not sətri yerləşdirilib. Hər mövzuya aid tapşırıq və testlər tərtib olunub. Şagirdlərin eşitmə qabiliyyətini inkişaf etdirmələri üçün vokal intonasiya məşğələləri, eşidərək təyin etmə, ritmik və musiqi imlaları verilib. Kitab rəngli animasiya şəkilləri ilə zənginləşdirilib.

Vəsaitin sonluğunda L.Dadaşova və A.Əliyevin 2 sinif “Solfecio” nömrələləri yerləşdirilib.

Kitablar Bakı şəhərində ”Ziya”, ”Kitab evi”, “Ziyalı” və Sədərək toptansatış kitab mağazalarında, Naxçıvan şəhərində “Ziya” və ”Ziyalı” kitab mağazalarında satışdadır.

Gununsesi.info