Rektorun işdən çıxardığı müəllimin müdafiəsinə 8 kəndin sakinləri qalxdı - LERİKLİLƏRDƏN PREZİDENTƏ MÜRACİƏT

  • By admin
  • 03 Aprel 2019 11:24

Möhtərəm Prezident!

Biz Lerik şəhəri və Lerikin Vistən, Birkandul, Günəşli, Rəzəvul, Nüvədi, Soru, Noda və digər kəndlərinin sakinləri olmaqla yaşadığımız ərazinin əksər insanları adından Sizi ürəkdən salamlayır, Müstəqil Azərbaycanımızın çiçəklənməsi və onun vətəndaşlarının rifahı naminə həyata keçiridiyiniz siyasətinizi alqışlayır, bu böyük uğurların davamlı olacağına inanırıq. Haqlı olaraq bütün Azərbaycan və bütöv bir millət Sizinlə fəxr edir. Siz bu böyük və tükənməz sevgini, nadir istedadınızı ortaya qoymaqla milli-mənəvi dəyərlərə söykənərək Ulu Öndərimizin məsləhət və tövsiyələrinə ciddi əməl etməklə qazanmışsınız. Əminliklə bildiririk ki, uğurlu daxili və xarici sityasətiniz hesabına Müstəqil Azərbaycanın bütün problemləri öz müsbət həllini tapacaq, xalqımız daha zəngin, daha firəvan bir həyata qovuşacaqdır.

Möhtərəm Prezident!

Siz bütün fəaliyyətiniz boyu xalqın həmrəyliyinə, milli birliyə üstünlük vermişsiniz. Ölkənin hər bir vətəndaşının prezidenti olaraq hər hansı bir ayrıseçkilik təzahürünə qarşı amansızlıq nümayiş etdirmisiniz. Lakin ölkəmizin qüdrətini zəiflətmək, xalqın monolit birliyini parçalamaq istəyində olanlardan tamamilə qurtula bilməmişik. Hələ də regionçuluğa, etnik mənsubiyyətinə görə münasibətə köklənmiş insanlar idarə və təşkilatlarımızda fəaliyyət göstərməkdədirlər. 90-cı illərin o gərgin ictimai-siyasi vəziyyəti hər dəfə yada düşəndə Xeyirlə-Şərin qarşıdurması təsəvvür olunur. Bu tarixi mübarizədə xalqın böyük dəstəyinə güvənərək öz dahiliyini ortaya qoyan və qələbə qazanan Ulu Öndər bütün həyatı boyu regionçuluğa, buna doğru aparan hər cür neqativ hallara qarşı barışmaz mövqeyini çox kəskin şəkildə bildirmişdir, azərbaycanlı olduğunu fəxrlə səsləndirmişdir. Biz də azərbaycanlıyıq və bununla qürur duyuruq.

Çox böyük təəssüf hissi ilə Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, fərqli düşünənlər, mənfi düşüncələri ilə (xalqın) millətin dəyərli övladlarına (neqativv hərəkətləri ilə) çətinlik yaradanlar rəhbər vəzifələr tutmağı bacarmışlar. Bizim narahatçılığımız ziyalı bir ailənin üzvü, bütün varlığı ilə Heydər Əliyevçi, uzun müddət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində nümunəvi əməkdaş kimi fəaliyyət göstərərək kollektivin sevimlisinə çevrilmiş Hüseynov Vidadi Fərzəli oğluna qarşı yönələn ədalətsiz münasibətlə bağlıdır.

Heç bir səbəb göstərilmədən, 07.02.2017-ci il tarixində başqa işə keçiriləcəyini vəd verməklə ondan ərizə alan rektor Cəfər Cəfərov iki ildən artıq bir müddət ərzində onu işsiz qoymuşdur. İki ildən çoxdur ki, işsiz qalan Vidadi müəllimin ailə vəziyyəti olduqca ağırdır, 5 nəfər ailə üzvündən iki övladı ali məktəb tələbəsidir, biri isə orta məktəbdə təhsil alır. Həyat yoldaşı səhhətində olan problemlər səbəbindən işləmir.

 Vidadi müəllim dəyərli bir ziyalı olmaqla çox mənalı və məzmunlu bir həyat yolu keçmişdir. O, Azərbaycanımızın qurtuluşu naminə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi üçün aparılan mübarizəyə həsr etdiyi illəri ömrünün ən məzmunlu, ən qiymətlu günləri kimi dəyərləndirir. Biz özümüz də şahidik ki, o necə böyük çoşqu və məhəbbətlə Heydər Əliyevin təbliğatında iştirak edirdi. Paytaxtımızda keçirilən bütün siyasi tədbirlərin fəalları sırasında olmaqla Heydər Əliyevçi ziyalıların silahdaşı olmuşdur. Bu gün Cəfər Cəfərovun rəhbərlik etdiyi vaxtında isə müqəddəs bir elm ocağı, bir məbəd kimi ad qazanmış ADPU-dakı ictiami fəaliyyəti də həmişə diqqət çəkmiş və üstün qiymətləndirilmişdir.

Cənab Prezident!

Biz hamılıqla müdrik bir millətin övladlarıyıq. Bir kökdən törənənlərik. Xalqımız bütün şərəfli tarixi boyu milli birliyə güvənərək yaşamış, başqa xalqlara münasibətində də çox mehriban və səmimi olmuşdur. Bü gün ölkəmiz multikulturalizmin nümunəsi kimi dünyada məşhurdur. Bütün bunlar millətimizin tolerantlıq təfəkküründən qaynaqlansa da, Siz cənabların böyük əzmini, fədakar əməyini qiymətləndirməmək ədalətsiz olardı. Biz də həmişə Sizinlə olmuşuq. Dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi, millətimizin nüfuzunun dünya miqyasında artması naminə bütün fikirlərinizi ürəkdən dəstəkləyənlərdənik. Siz Lerik rayonuna etdiyiniz səfərlər zamanı bunu hiss etmişsiniz. Haqqında söz açdığımız ziyalı Hüseynov Vidadi Fərzəli oğlu haqqında verdiyimiz məlumatlar tam dürüstdür. Heç bir səbəb göstərilmədən işindən uzaqlaşdırılmış bir şəxsə qarşı münasibəti başqa çür qiymətləndirmək mümkün deyil. Təhsil Nazirliyinin məlumatında vakant yer göstərilsə də, rektor Cəfər Cəfərov güzəştə getmək istəmir. İsrarla bildirir ki, getsin Lerikdə işləsin. Məhz bu səbəbdən Sizə müraciət etməyə qərar vermişik. Sizin böyüklüyünüzə, Sizin ədalətinizə güvənərək bir ziyalı vətəndaşın pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetindəki qeyri-normal vəziyyətin obyektiv şəkildə araşdırılması ilə bağlı göstəriş verməyinizi xahiş edirik.