Turizmin təsirləri -FOTO

Turizimin təbiəti müxtəlif formaları əhatə edir. Son 10 illərdə turizmin sayı və turistik sənayenin sayı artmışdır. Turizm və iqtisadi inkişaf bir birindən çox aasılıdırlar və daha çox inkişaf etmiş ölkələrə foks olunur.

Turizm iqtisadi xidmətin əsas kompenentlərindən sayılır bura daxildir– otellər, istirahət yrləri və müxtəlif sərnişin daşınması daxildir. Turizmin özü birbaşa alıcı və satıcının qarşılıqlı münasibətlərindən yaranır. Onun əsas məhsulu təcrübədir.

HTML tutorial

Turistik konsepsiya haqqında bəhs edənlərdən biri Con Uidi olmuşdur. Onun bir sıra nəzəriyyələri vardır. O deir ki müasir turist konsepsiyansının əsasını turistlərin təəssüratı ilə bağlıdır. Müasir zamanda turizmin yayılmasında əsas elementlərdən biri globazlizationdutr. Bu çox müsbət təsir edir turizmə. Transport texnologiyalarının inkişaf ertməsi tyurizmə müsbət təsir eduir. Məsələn B.Britanityabnı mkisal göstərmək olar. Vətəndaşların transportlarla zarici ölkələrə getməsi 20 milyona çatmışdır il rəzində.

Turizmin özü rəqabət yaradır hansı kio ölkələr daha çox turist qəbul etməkçün rəqabət aparırlar. Nəticə olaraq, place promoution ve marketing çox vacib rol oynayır.

Bütün digər iqtisadi fəaliyyətlər kimi, turizm də yerləşdiyi yerli ərazilərə həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərir. Müsbət təsirlərə məşğulluğun təmin edilməsi, investisiya qoyuluşu, yeni obyektlərin və attraksionların yaradılması, infrastrukturun yaxşılaşdırılması və bölgənin turizm məkanı kimi daha geniş məlumatlandırılması daxildir. Yerli bazarlardan asılı olan əksər pərakəndə və ya tikinti kimi bəzi digər iqtisadi sektorlardan fərqli olaraq, turizm yerli iqtisadiyyatın genişlənməsi və inkişafı üçün yer təklif edir.

Bu cür xərclərin ümumi təsiri turistik yönümlü müəssisələr mal və xidmətlər digər firmalardan aldıqları üçün turist xərclərinin ilkin inyeksiyası yolu ilə iqtisadiyyatda yaranan əlavə gəlirin miqdarına istinad edərək onun çarpan təsiri baxımından ölçülür. işçilər maaşlarını xərcləyirlər. Turizmin çoxsaylı təsirləri yerli baş verə biləcək digər xərc növləri ilə müqayisədə yüksək görünür, lakin turizm xərclərinin yarısının yerli yerdə qalacağını göstərən tədqiqatlar, çox şey sənayenin quruluşundan və sahibliyindən asılıdır. Belə ki, turizm bir çox yerli hakimiyyət orqanları və qurumlar tərəfindən inkişaf strategiyalarının əsas elementi kimi qəbul edilmişdir.

Eyni zamanda, turizmin də mənfi yerli təsiri var, orijinal cəlbediciliyinin aşınması, xarici şirkətlərə qazancın axması, ətraf mühitin pisləşməsi (çirklənmə, ehtiyatların tükənməsi, mənzərəyə vizual müdaxilə) və İldən-ilə və yerindən bənzərsiz dəyişən turizm bazarında gələcək potensial geriləmələrə olan həssaslıq. Əsas istiqamətlər və attraksionlar, bir təyinat və ya saytın ətraf mühitə zərər vermədən dəstəkləyə biləcəyi ən çox turist sayına əsaslanan daşıma qabiliyyətinə malikdir. Bu nöqtəyə çatdıqda, turist ləzzəti və məmnuniyyəti həddindən artıq inkişaf və ətraf mühitin pozulmasına məruz qalacaqdır. Ziyarətçilərin sayının artması bir çox sayt və attraksionları inkişaf və ətraf mühitin tarazlığını təmin etmək üçün idarəetmə planları və tədbirləri qəbul etməyə məcbur etdi. Məsələn, Vayominqdəki Yellowstone Milli Parkında ildə 2.5 milyon ziyarətçinin təsiri, səlahiyyətlilər üçün ətraf mühitin qorunması və idarə edilməsi problemlərini yaratdı, avtomobillərin qadağan edilməsi, ziyarətçilərin sayının məhdudlaşdırılması və icazə verilən nəqliyyat vasitələrinin məhdudlaşdırılması kimi mühafizə tədbirlərinin tətbiq edilməsini tələb etdi. hər gün və düşərgə bağlamaq.
Adil
Gununsesi.info