Ermənistanın hərbi təcavüzü və işğalçılıq siyasəti nəticəsində doğma yurdundan didər­gin düşən insanların problemləri Azərbaycan dövlətinin daim diqqətindədir. Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ənənəyə uyğun olaraq möhtərəm...

Əhali ən çox nəyə pul xərcləyir?

  • By admin
  • 16 Sentyabr 2020 14:29

2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında pәrakәndә ticarәt şәbәkәsindә istehlakçılara 24,6 milyard manatlıq, o cümlәdәn, 13,3 milyard manatlıq әrzaq mәhsulları, içkilәr vә tütün mәmulatları, 11,3 milyard manatlıq qeyri-әrzaq malları...