“Ali Məhkəmə tərəfindən Mülki Prosessual Məcəlləyə (bundan sonra- MPM) təklif edilən bəzi dəyişikliklər, xüsusən də məhkəmə işində iştirak edən tərəfin, onun qanuni nümayəndəsinin və vəkilinin 500 manata...