Bəd-nəzər (gözdəymə) həqiqətən varmı? Dinimiz bu barədə nə deyir? Gözdəymə (bəd-nəzər) məsələsinə İslam alimlərinin münasibəti birmənalı deyil. Bəzi müsəlman alimləri gözdəymənin sadəcə olaraq özünü-təlqin olduğunu bildirir və...